«

»

REZULTATE FINALE -DUPĂ CONTESTAȚII- CONCURS OCUPARE POSTURI VACANTE, CONSORȚIUL ȘCOLAR ,,PAȘI SPRE INCLUZIUNE,, + ANUNȚ ȘEDINȚĂ REPARTIZARE CANDIDAȚI PE POSTURILE VACANTE -20 0CTOMBRIE 2014, ORA 15.OO, CSEI ARAD

-20 0CTOMBRIE 2014, ORA 15.OO, CSEI ARAD (PDF)

Atașat se află rezultatele finale -după contestații- ale Concursului de ocupare a posturilor vacante/rezervate din învățământul special, în anul școlar 2014-2015, la nivelul unităților de învățământ reunite în Consorțiul școlar ,,Pași spre Incluziune,, Arad.

Lista rezultatelor finale s-a publicat și la Centrul de organizare al acestui concurs, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad.

!!!REPARTIZAREA/OCUPAREA POSTURILOR VACANTE ÎN CONSORȚIU, ÎN BAZA REZULTATELOR CONCURSULUI DIN 15 OCTOMBRIE 2014:

1. ȘEDINȚA, cu caracter public, de REPARTIZARE/OCUPARE A POSTURILOR VACANTE în baza rezultatelor, va avea loc LUNI, 20.10.2014, DE LA ORA 15.00, la centrul de concurs -Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad, str. Căpitan Ignat, nr. 10, mun. Arad.
2. REPARTIZAREA/OCUPAREA POSTURILOR VACANTE se va face în ordinea descrescătoare a mediilor/rezultatelor obținute la concurs, în disciplina postului pentru care s-a susținut examen;
3. Prezența candidaților care au obținut peste 5 (cinci) la concurs si doresc ocuparea unuia din posturile vacante/rezervate publicate este obligatorie. Candidații ce vor participa la ședință pentru ocuparea posturilor vor avea obligatoriu asupra lor Cartea de Identitate;
4. În cazuri excepționale, în lipsa candidatului care ar trebui să participe în ședința de ocupare a posturilor, acesta poate fi reprezentat de o altă persoană în vederea solicitării postului, DOAR în baza unei procuri notariale de împuternicire, expres formulată în acest sens.
5. ! NEPREZENTAREA candidaților la ședința publică de ocupare a posturilor vacante atrage după sine pierderea posibilității de a opta, respectiv de a ocupa unul din posturile vacante/rezervate, publicate spre ocupare în baza rezultatelor concursului din 15 octombrie.

Comisia de organizare a concursului de ocupare a posturilor vacante/rezervate -Consorțiul școlar ,,Pași spre Incluziune,, Arad
                Președinte,
       prof. Godja Bogdan Mihai