«

»

Ziua porţilor deschise a consilierii şcolare

porti_deschise_consilieri

Printre elevi, mereu alături de ei

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Arad a organizat evenimentul cu titlul de Ziua Porților Deschise a Consilierii școlare, organizată și susținută de către Profesorii în centre și cabinete de asistență psihopedagogică din instituția noastră. Gazda evenimentului a fost Liceul de Arte “Sabin Drăgoi” Arad în data de 04.05.2015, începând cu ora 1200.

Această zi specială atât pentru elevi cât și profesori și părinți a fost gândită în ideea promovării activităților specifice funcției didactice de profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică.

Cu acest prilej au fost prezentate metodele concrete prin care se asigură informarea şi consilierea preşcolarilor/elevilor, a părinţilor şi a cadrelor didactice pe diferite problematici: cunoaştere si autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, optimizarea relaţiilor dintre şcoală-familie; De asemenea audiența a avut parte de un periplu printre metodele, procedeele şi tehnicile specifice utilizate în prevenirea şi diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc, devianță școlară sau disconfort psihic;

Între activitățile cu caracter permanent ale profesorilor consilieri școlari de la C.J.R.A.E. Arad se numără realizarea investigării psihopedagogice a copiilor şi elevilor, evaluarea psihosomatică anuală în vederea înscrierii copiilor în clasa pregătitoare și clasa I; asigurarea serviciilor de consiliere şi asistenţă psihopedagogică pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale; organizarea de lectorate pentru părinţi cu tematici specific și diverse; sprijinul şi asistenţa şi consilierea metodologică a cadrelor didactice;

De asemenea ,,consilierii școlari oferă servicii de consiliere şi cursuri pentru părinţi şi cadre didactice, organizând totodată programe de orientare şcolară, profesională şi a carierei elevilor în unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea, prezența lor în unitățile școlare ale municipiului și județului Arad fiind menită să optimizeze comunicarea profesor-elevi, elevi-elevi, profesor-profesor, profesor-familie, copil-familie, utilizând feed-back-ul bidirecţional în comunicare. Toate acestea arată că activitatea profesională zilnică a colegilor mei este deloc ușoară, chiar diversă și complexă, de aceea era necesară o astfel de zi cu caracter festiv pentru diseminarea și valorizarea muncii lor,, ne-a declarat Directorul C.J.R.A.E. Arad -prof. Bogdan Mihai Godja, inițiatorul și organizatorul evenimentului.

,,Doresc să le mulțumesc colegilor mei profesori pentru implicare, pentru modul în care înțeleg în fiecare zi să își împlinească vocația și să fie alături de elevi. Tot azi prezentăm oaspeților noștri activitatea colegilor profesori psihopedagogi, asistenți sociali, medici de la Serviciul intern de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională al C.J.R.A.E., împreună cu care realizăm evaluarea, diagnoza și determinăm modalitatea cea mai adecvată pentru orientarea și incluziunea școlară a elevilor cu dificultăți de învățare, deficiențe ori dizabilități.,,

În cadrul programului evenimentului au fost integrate numeroase activități cu elevii și profesorii acestora în cadrul unor ateliere pe tematici cum ar fi: Invitație la o educație pozitivă, Metode on-line de orientare în carieră, prevenirea consumului de substanțe psihoactive în mediul școlar, Terapie prin joc, Abordarea psihosexualității la elevi, programe de viață sănătoasă, etc.


Galerie de imagini eveniment