Servicii

Consiliere școlară, asistență psihopedagogică și orientare în carieră

Logopedie

Serviciul de evaluare și orientare școlară și profesională