«

»

Personal și atribuții

COMPONENŢA SERVICIULUI DE EVALUARE COMPLEXĂ ARAD

2 profesori psihopedagogi

1 medic pediatru

1 asistent social


ATRIBUŢIILE PROFESORULUI PSIHOPEDAGOG

– identifică copiii cu dificultăţi de adaptare socio- şcolare în vederea orientării şcolare/profesionale;

– întocmeşte raportul de evaluare complexă a copilului;

-realizează evaluarea/reevaluarea psihologică a copilului cu CES pentru pentru orientarea scolară/profesională;

-după evaluare, completează fişa cu rezultatul testului psihologic;

erifică fişa psihologică a a copilului provenită de la alţi specialişti;

– verifică îndeplinirea condiţiilor privind orientarea şcolară/ profesionala a copiilor ce CES;

– colaborează cu specialiştii din cadrul altor instituţii publice;

– analizează traseul educaţional al copilului, numai în cazuri excepţionale îl întocmeşte conform legislaţiei în vigoare;

-analizează fisa psihopedagogica a copilului, numai în cazuri excepţionale îl întocmeşte conform legislaţiei în vigoare;

– ţine evidenţa copiilor cu dizabilităţi din învăţământul special si din invatamantul de masa cu structuri de sprijin;

– colaborează cu specialiştii din unităţile de învăţământ special şi de masă solicitând documentaţia necesară în vederea obţinerii certificatului de expertiză şi orientare şcolară/profesională;

– împreună cu echipa multidisciplinară participă la luarea unei decizii privind propunerea către COSP în vederea stabilirii orientarii şcolare/profesionale;

– efectuează reevaluarea pe ciclul şcolar a condiţiilor privind orientarea şcolară/profesională a copiilor cu CES.

– elaborează şi întocmeşte statistici privind orientările şcolare/profesionale.

ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI SOCIAL

– identifică copiii cu CES în vederea orientării şcolare/profesionale;

– întocmeşte raportul de evaluare complexă a copilului;

– verifică îndeplinirea condiţiilor privind orientarea şcolară /profesională;

– susţine în COSP propunerile echipei multidisciplinare a copiilor cu CES în vederea obţinerii certificatului de orientare şcolară/profesională ;

– efectuează cu ceilalţi specialişti din cadrul SEOSP reevaluarea copiilor cu Certificat de expertiză si orientare scolară, pentru orientarea şcoalară/profesională pe ciclu şcolar;

– întocmeşte statistici privind orientarea şcolară/profesională;

– colaborează cu lucrătorii sociali din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială (SPAS) şi asistenţii sociali din cadrul DGASPC Arad şi alte instituţii.

ATRIBUŢIILE MEDICULUI

identifică copiii cu CES în vederea orientării şcolare/profesionale;

-întocmeşte raportul de evaluare complexă a copilului;

-verifică îndeplinirea condiţiilor privind orientarea şcolară/profesională a copiilor cu CES;

– împreună cu echipa multidisciplinară participă la luarea unei decizii privind propunerea către COSP în vederea orientării şcolare/profesionale;

– efectuează reevaluarea pe ciclul şcolar a condiţiilor priviind orientarea şcolară/profesională a copiilor cu dizabilităţi.

-colaborează cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, Direcţia de Sănătate Publică, şcolile speciale, şcolile publice, specialiştii din cadrul Policlinicilor, Autorităţile locale şi cu Serviciile din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad.