«

»

”Pași mici spre scopuri mărețe”

 

”Pași mici spre scopuri mărețe”

Eficiență, optimism și începutul unei colaborări fructuoase s-au concretizat în proiectul educațional propus de Centrul Logopedic Interşcolaral Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Arad, realizat în parteneriat cu comisiile metodice ale profesorilor din învățământul primar de la Școala Gimnazială Secusigiu- structură Școala Gimnazială Sânpetru German, Școala Gimnazială ”Aurel Vlaicu” Arad,Liceul Tehnologic Vinga și cu Centrul de Consiliere și Psihoterapie pentru Copii și Părinți ”Equillibrium” Arad.

Propunătorii proiectului intitulat ”Pași mici spre scopuri mărețe”au stabilit ca deziderat sporirea eficienţei activităţilor educative destinate elevilor cutulburări de limbaj, dificultăți de învăţare, tulburări de comportament prin îmbogăţirea competenţelor psihopedagogice ale învăţătorilor și prin colaborarea eficientă cu echipa multidisciplinară alcătuită din profesor logoped, profesor consilier şcolar, profesor pentru învățământul primar.

Prima activitate s-a desfășuratîn data de 10.11.2017 la Școala Gimnazială Sânpetru German, având drept obiectiv prezentarea instrumentelor de lucru necesare depistării timpurii a elevilor cu tulburări de limbaj, cu tulburări de învăţare şi cu tulburări de comportament.