«

»

PARTENERIATUL EDUCAȚIONAL ŞCOALĂ-FAMILIE -COMUNITATE

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ ARAD

Str.Gheorghe Baritiu, nr. 16; Telefon: 0257214570, 0357430820, e-mail: cjrae_arad@yahoo.com

PARTENERIATUL EDUCAȚIONAL

ŞCOALĂ-FAMILIE -COMUNITATE

Iniţiator: Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Arad

Scopul:

 • asistenţa educaţională a preşcolarilor, elevilor, cadrelor didactice şi a părinţilor din comunităţi din mediul rural
 • constituirea bazei de date cu preşcolarii şi elevii aflaţi în situaţie de risc educaţional
 • îmbunătăţirea relaţiilor comunitare
 • realizarea de activităţi educative în parteneriat
 • sprijinirea morală şi materială a elevilor care provin din familii aflate în situaţii de risc
 • prevenirea şi combaterea abandonului şcolar prevenirea şi combaterea delicvenţei juvenile

Durata : anii școlari 2013/2014 și 2014/2015

Partenerii implicaţi :

În comunitatea Sâmbăteni

În comunitatea Felnac

 • Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Arad
 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad
 • Şcoala Gimnaziala ,,Sabin Manuilă” Sâmbăteni
 • Primăria Comunei Păuliş

 • Postul de Poliţie Păuliş

 • Biserica Ortodoxă Sâmbăteni

 • Biserica Baptistă Sâmbăteni

 • Biserica Penticostală Tabor Sâmbăteni

 • Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Arad
 • Şcoala Gimnazială,,Aurel Sebeşan” Felnac

 • Primăria Comunei Felnac
 • Biserica Ortodoxă Română Felnac
 • Biserica Ortodoxă Sârbă Felnac
 • Căminul Cultural Felnac

 

Roluri parteneri:

Parteneri

Servicii educaţionale oferite:

Poliţistul

Informează elevii cu privire la prevenirea şi combaterea accidentelor de circulaţie rutieră şi a delincvenţei juvenile

Psihologul şcolar Dezvoltă abilităţi de cunoaştere, comunicare, inter-relaţionare pozitivă a elevilor cu colegii, părinţii, profesorii şi membrii ai comunităţii, motivare pentru învăţare şi comportament responsabil
Preoţi, Pastori Exersează competenţe în domeniul educaţiei religioase
Cadrele didactice Dezvoltă creativitatea şi abilităţile practice, stimulează interesul şi responsabilitatea pentru istoria şi geografia locală, cât şi antrenează spiritul competitiv şi de colaborare în echipă

Beneficiari:

 • direcţi:

elevii ciclului primar şi gimnazial ai şcolilor din localităţile Sâmbăteni şi Felnac

 • indirecţi:

– părinţii acestor elevi, cadrele didactice şi membrii comunităţilor