«

»

ORDIN nr. 5555 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională

OMECTS 5555 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea CJRAE