«

»

Legislație

Legislaţie:

 • LEGEA nr. 1/ 2011 – Legea educaţiei naţionale
 • ORDIN nr. 5.575 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale
 • Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • OMSF si ANPC nr.725/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplica măsurile de protecţie specială a acestora.
 • OMECTS nr.5573/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat
 • OMECTS nr. 5574/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integrați în învățământul de masă
 • LEGEA nr. 272/2004 privind drepturile copilului
 • ORDIN Nr. 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016
  privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale
 • ORDIN Nr.3124 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburari de invatare