«

»

Acte necesare

DOCUMENTE NECESARE DOSARULUI DE ORIENTARE

ȘCOLARA ȘI PROFESIONALĂ

 • Dosar Plic
 • o copie a actului de identitate al copilului (certificat de naştere și carte de identitate).
 • copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal, să fie în termen și de jud. Arad. – în caz de divorț copie după hotărârea de divorț.
 • o copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanţei/ comisiei pentru protecţia copilului);
 • ancheta socială de la Primăria de domiciliu care să conțină anexa fatorii de mediu, de la primăria de domiciliu; valabilă 6 luni
 • fişa medicală sintetică de la medicul de familie; valabilă 1 an
 • certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate valabil – de la 3luni la 4 ani
 • fişa de evaluare psihologică; valabilă 3 luni
 • fişa psihopedagogică eliberată de unitate de învățământ
 • o copie a foii matricole(pt. învățământul primar, gimnazial, liceal, profesional)
 • adeverinţă care atestă înscrierea copilului în unitatea de învăţământ (învățământ preșcolar)
 • o copie a certificatului de orientare şcolară/profesională – dacă e cazul;
 • certificat de încadrare în grad de handicap – dacă e cazul.
 • alte documente în copie (după caz ).


PROGRAM CU PUBLICUL :

LUNI : 15-17

MARȚI : 8-11

MIERCURI : 9 – 11 și 15-17

JOI : 9 – 12

pentru cei care au depus dosal la DGASPC pentru obținerea Certificatului de Încadrare în grad de Handicap, este valabilă și copie în conformitate cu originalul eliberată de DGASPC