«

»

Scurtă prezentare

Logopedia este disciplina psihopedagogică ce se ocupă cu educarea și reeducarea limbajului.

Logopedul este specialistul care identifică și corectează tulburările de limbaj.

În competenţa profesorilor logopezi din cadrul CJRAE Arad intră următoarele tulburări de limbaj şi comunicare:

a) tulburări de pronunţie şi articulare;

b) tulburări de ritm şi fluenţă a vorbirii;

c) tulburări ale limbajului scris-citit;

d) tulburări de dezvoltare a limbajului;

e) tulburări de voce;

f) alte tulburări de limbaj care influenţează negativ adaptarea şcolară şi socială a copiilor.

Activitatea desfăşurată de profesorii logopezi are următoarele obiective:

a) depistarea evaluarea şi indentificarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare la copiii preşcolari înscrişi sau nu în grădiniţe şi la şcolarii mici;

b) asigurarea caracterului preventiv al activităţii de terapie logopedică, prin acordarea unei atenţii prioritare copiilor preşcolari cu tulburări de limbaj înscrişi în grădiniţe, cu scopul prevenirii instalării dificultăţiilor de învăţare a scrisului cititului la vârsta şcolară;

c) orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compesare adaptare şi integrare şcolară şi socială;

d) corectarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare în vederea diminuării riscului de eşec şcolar;

e) sprijinirea cadrelor didactice în abordarea personalizată a copiilor/elevilor cu tulburări de limbaj şi comunicare.

În momentul în care, fără cunoștințe de specialitate, observăm anumite anomalii ale limbajului copilului:

 • pronunțarea defectuoasă sau chiar omiterea unuia sau mai multor sunete,

 • vorbirea nazală sau, așa cum este denumită popular, “fonfăneala”,

 • articularea incorectă a cuvintelor,

 • repetarea sau prelungirea sunetelor, cuvintelor,

 • existența unor blocaje sau diferitelor spasme la rostirea unor cuvinte,

 • vorbirea prea rapidă sau prea lentă,

 • vocabular foarte redus față de copiii de aceeași vârstă,

 • întâmpină dificultăți la scris și citit.

Activitatea terapeutică constă în implicarea copilului în jocuri și exerciții cu specific logopedic.

Dintre activitățile cu caracter specific amintim:

 • Educarea respirației și a echilibrului inspir-expir

 • Îmbunătățirea mișcării organelor fono-articulatorii

 • Dezvoltarea auzului fonematic

 • Exerciții de emitere, consolidare fixare și automatizare

Este important, pentru ca procesul de recuperare să se realizeze cu succes, să existe o bună colaborare între logoped, educator și părinți.

Durata procesului de recuperare depinde de o mulțime de factori, de nivelul intelectual al copilului, de gradul de implicare al acestuia și al părinților în actul logopedic. Astfel, terapia poate dura de la câteva săptămâni, luni la câțiva ani.

Foarte important și de reținut este faptul că ceea ce se lucrează în cabinetul de logopedie trebuie repetat și acasă, fiind foarte importantă colaborarea părinților cu logopedul pentru ca rezultatele terapiei să fie rapide și eficiente.

 • Kituri de evaluare logopedică

 • Teste de evaluare

 • Fișe de observare a evoluției, fișe logopedice

 • Paletare logopedice

 • Jocuri logopedice